Cieszyński portal sportowy - hokej-na-lodzie

Wydział Sportu UM Cieszyn
Wydział Sportu

Wydział Sportu

Siedziba Wydziału Sportu mieści się w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14 (I piętro, pokój nr 102). 

Kontakt e-mail: sport@um.cieszyn.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

 

 

Pracownicy:

Paulina Ligocka-Andrzejewska - Naczelnik Wydziału

kontakt: tel. 33/ 47 94 395, e-mail: pligocka@um.cieszyn.pl

 

Robert Hubczyk - Starszy Inspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 393, e-mail: rhubczyk@um.cieszyn.pl

Magdalena Trzos - Starszy Inspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 392, e-mail: mtrzos@um.cieszyn.pl

Łukasz Wantulok - Starszy Inspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 394, e-mail: lwantulok@um.cieszyn.pl

Maja Awramczuk - Inspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 356, e-mail: mawramczuk@um.cieszyn.pl

 

Zakres działania:

 1. Kreowanie rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta.
 2. Prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych Miasta.
 3. Organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację.
 4. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i rekreacji.
 5. Współpraca z innymi wydziałami, jednostkami miejskimi, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie sportu i rekreacji.
 6. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie zadań Wydziału, a także kontrola, rozliczanie i prowadzanie analiz skuteczności i efektywności udzielonych dotacji.
 7. Propagowanie i upowszechnianie idei współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału.
 8. Współpraca z Radą Sportu.
 9. Obsługa merytoryczna i administracyjna stypendiów sportowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna za osiągnięcia sportowe, wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu przyznawane przez inne instytucje.
 11. Realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.
 12. Administracja strony sport.cieszyn.pl.

 

Referat obiektów sportowych

 
Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
ul. Sportowa 1
43-400 Cieszyn

tel. 33/ 85 10 007
tel. 33/ 85 10 009
e-mail: hws@um.cieszyn.pl

Kierownik Referatu - Cezary Cieńciała

tel. 33/ 85 10 007
tel. 33/ 85 10 009
e-mail: hws@um.cieszyn.pl, ccienciala@um.cieszyn.pl

Inspektor - Agnieszka Pońc
e-mail: aponc@um.cieszyn.pl

Podinspektor - Natalia Wałęga

e-mail: nwalega@um.cieszyn.pl


Pomoc administracyjna - Helena Franek
Pomoc administracyjna - Bożena Żebrok
Konserwator - Marek Domański
Konserwator - Janusz Kaczmarek
Konserwator - Robert Marek
Konserwator - Daniel Jurczok
Rzemieślnik specjalista - Maciej Turek
Sprzątaczka - Lidia Pala
Sprzątaczka - Agnieszka Kłoda
Sprzataczka - Stanisława Galeja
 
 
Zakres działania:
 
 1. Planowanie oraz realizacja usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w oparciu o miejskie obiekty i urządzenia sportowe.
 2. Administrowanie obiektami bazy sportowej i rekreacyjnej:
  - Wielofunkcyjną Halą Widowiskowo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie,
  - kortami tenisowymi przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Sportowa 1 w Cieszynie,
  - kąpieliskiem miejskim przy alei Jana Łyska 23 w Cieszynie,
  - strefą rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice w Cieszynie.
 3. Dbanie o rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym opracowywanie i realizowanie planów inwestycji i remontów w obiektach sportowych.

 

menu