Cieszyński portal sportowy - hokej-na-lodzie

Konsultacje
2021

Konsultacje 2021

2021

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych

Konsultacje z mieszkańcami Cieszyna

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi

 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2025

Ogłoszenie konsultacji - Zarządzenie Nr 0050.119.2021 z dnia 1 marca 2021 roku Burmistrza Miasta Cieszyna

menu