Cieszyński portal sportowy - hokej-na-lodzie

Konkursy
Konkurs wniosków

Konkurs wniosków

2019

Konkurs wniosków na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.864.2018 roku z dnia 13 grudnia 2018 roku i ogłoszenie konkursowe

3. Wniosek - Załącznik 1 - Załącznik 2 - Załącznik 3 - Załącznik 4

4. Sprawozdanie - Załącznik 1 - Załącznik 2 - Załacznik 3 - Załącznik 4

5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.79.2019 roku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków

6. Zaktualizowany harmonogram działań - Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów

 

2018

Konkurs wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na drugie półrocze 2018 roku z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

1. Zarządzenie 0050.395.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków

2. Zarządzenie 0050.307.2018 oraz ogłoszenie konkursowe

3. Wniosek - Załącznik 1 - Załącznik 2 - Załącznik 3 - Załącznik 4

4. Zaktualizowany harmonogram działań - Zaktualizowany kosztorys

5. Sprawozdanie - Załącznik 1 - Załącznik 2 - Załącznik 3 - Załącznik 4

menu